Ἀρχεῖο | Ἰανουαρίου 2015

Παρωδία σε ομηρικό εξάμετρο

της Αγγελικής Ζαντέ

του Εύβοιου του ιαμβοποιού,

τον σαρκασμό ακούω;

είναι σ΄ομηρικό εξάμετρο

ή χάθηκε για μας το μέτρο;

σαρκάζει το πολίτευμα

γελά με τις σπονδές μας.

είν΄ αμφιδέξιος ποιητής,

και παρωδός μεγάλος!

για τη δημόσια βουλή

σαρκάζει παρά θιν’ άλος.

τον άρτον τον εν οίκοις

οι Αθηναίοι έφαγαν,

φίλια κράτη

πολεμώντας.

Γι΄αυτούς ο ποιητής εσάρκασε,

κι έντονα τούς ειρωνευόταν.

Μούσα μου Ευρυμεδοντιάδεα

πες μου:

ο χλευασμός στο βδελυρό

μη σήμερα ισχύει;