Ἀρχεῖα

Γουρούνα με τα γουρουνάκια της

του Αιγαίου ΑίνιγμαΓουρούνα

 

Πέφτ’ η πόλη, χαίρουντ’ οι πολίτες

σηκώνετ’ η πόλη, κλαίουν οι πολίτες

 

Στέκει πόλη, φωνάζουν οι πολίτες

πέφτει πόλη, σωπαίνουν οι πολίτες

 

Σα σ’κωθεί η πόλη,

σ’κώνονται κι οι πολίτες

 

Ξεκίν’σε η πόλη

κι οι πολίτες όλοι