Ἀρχεῖα

Ο άνθρωπος που του ’κλεψαν τον ίσκιο

του Γιώργου Σεφέρη

Μαρώ και Γιώργος Σεφέρης

Μαρώ και Γιώργος Σεφέρης

 

Θα σου πάρουν τον ίσκιο των δέντρων, θα τον πάρουν

θα σου πάρουν τον ίσκιο της θάλασσας, θα τον πάρουν

θα σου πάρουν τον ίσκιο της καρδιάς, θα τον πάρουν

θα πάρουν τον ίσκιο σου…