Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Άρης Χατζηνικολάου

Το σπίτι

της Άννας Καμιένσκα

μετάφραση του  Άρη και Νίκου Χατζηνικολάου

Anna Kamienska

Κανείς δεν θα με αποσπάσει απ΄αυτή τη γη

απ΄αυτό το λόφο, το γκρεμισμένο σπίτι

που ζούσε η αγάπη

το κλάμα  και το γέλιο των παιδιών.

Θα πιαστώ με τα νύχια

θ΄ανακατευτώ μ΄αυτό

ως να ψηλώσει το πράσινο χόρτο

θα το κλείσω

στη χούφτα των πέντε δακτύλων

στη χούφτα των σιωπηλών αισθήσεων

στη χούφτα της ακούραστης σιωπής

και για όλα τα ανείπωτα

ας μαρτυρήσει του τάφου η πλάκα.

Χωρίς τίτλο ή Το πρόσωπό μου μοιάζει όσο πάει και περισσότερο…

της Χαλίνα Ποσβιατόβσκα,

μετάφραση του Monument of Halina Poświatowska modelΆρη και Νίκου Χατζηνικολάου

Το πρόσωπό μου μοιάζει όσο πάει και περισσότερο

με το φεγγάρι που βασιλεύει.

Σκεπασμένο με ρωγμές διχτυού

όπως το ελληνικό αγγείο

βγαλμένο απ΄τη γη

γεμάτο αναμνήσεις

των χεριών και χειλιών που από καιρό είναι πια τέφρα

τη στιγμή αυτή

είναι μόνο για το ράφι του μουσείου

πολύ εύθραυστο

και πολύτιμο

για να το χρησιμοποιήσει κανείς καθημερινώς.

Moja twarz jest coraz bardziej…

by Halina Poświatowska

moja twarz jest coraz bardziej
księżycem ktory zachodzi
pokryta siatką wyżłobień
jak grecka waza
wydobyta z ziemi

pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem

w tej chwili
nadaje się tylko na muzealną półkę

zbyt krucha
i zbyt cenna
aby używać jej na co dzień.

Untitled or My face is more and more…

by Halina Poświatowska, translated by Marek Lugowski

my face is more and more

a moon that wanes

covered  by a net of crevices

like a grecian urn

dug up from the earth

full of the memory of touch

of hands and lips turned to dust so long ago

right now

it is fit only for a museum shelf

too fragile

and too precious

for everyday use.