Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ

Conspiracy

by  Ourania E. Kounagia, translated by Angela Zanté

 

 

I’m afraid

of the hours acute angles.

 

Five to twelve,

five past twelve.

 

Perfect manuals

everlasting  conspiracy

in a circular game.

 

 

Συνωμοσία

της  Ουρανίας Ε. Κουνάγια

 

Των ωρών τις οξείες γωνίες

Φοβάμαι.

 

Δώδεκα παρά πέντε,

δώδεκα και πέντε.

 

Εγχειρίδια τέλεια,

Ατέρμονη συνομωσία

Σε κυκλικό παιχνίδι.