Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Ηλακάτη

Ηλακάτη

τῆς Ἤρινας

τοὕνεκεν εἰς Ἄϊδαν κενεά διανήχεται ἀχώ
σιγᾶ, δ’ἐν νεκύεσσι‧ τὸ δὲ σκότος ὂσσε κατέρρει.

Erinna by Rembrandt Peale (1778-1860)

της Ήρινας, νεοελληνική απόδοσις: Σίμος Μένανδρος

άδικα πάει ο ολοφυρμός απ’εδωδά στον Άδη
Σιωπή σκεπάζει τους νεκρούς , τα μάτια τους σκοτάδι.