Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Η Μικρή Μαθήτρια

Πού βρίσκεται η ποίηση;

της  Μικρής Μαθήτριας

Η Μικρή Μαθήτρια

Στο βλέμμα του μικρού σκυλιού

που πεινάει τόσο πολύ

στο ξεχασμένο σπίτι

εκεί βρίσκεται η ποίηση.

—-

Στο μαύρο μολύβι

που είναι γεμάτο γνώση

στο εγκαταλειμένο δωμάτιο

εκεί βρίσκεται η ποίηση.

—-

Στα λουλούδια του κήπου

π’ ανεμίζει ο αέρας

χωρίς θέληση

εκεί βρίσκεται η ποίηση.