Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Λίγα λόγια για τον βασιλιά και την τόλμη του

Short talk on the king and his courage

by Anne Carson

Grindstone

He arose laden with doubt as to how he should begin.

He looked back at the bed where the grindstone lay.

He looked out at the world,

the most famous experimental prison of its time.

Beyond the torture stakes he should see,

nothing.

Yet he could see.

Λίγα λόγια για τον βασιλιά και την τόλμη του

της Ανν Κάρσον, μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού

Σηκώθηκε φορτωμένος με αμφιβολίες για το πως θα έπρεπε να ξεκινήσει.

Γύρισε και κοίταξε το κρεβάτι που πάνω του ήταν η ακονόπετρα.

Κοίταξε έξω προς τον κόσμο,

την πιό διάσημη πειραματική φυλακή της εποχής.

Πέρα από τους πασσάλους του μαρτυρίου δεν έβλεπε,

τίποτα.

Κι όμως έβλεπε.