Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | οι βάτραχοι

Drones, frogs and locusts

By Kostis Palamas, translated by Angela Zantekostis palamas

Drones, frogs and locusts.
Mighty, politicians, literates,
inside neglected newspapers,

a multitude of ignorants and crabbies,
each of them unworthy groans your name
as a sign of a blind beat.

And your gait always
to the belfry, to climb it;
and you’re climbing; widths around you,

a dropout world in your feet.
thou, even if not dousing divine with manna

– the greatest enlivener –

signify to the world
a new religion with a new bell.

 

Οι κηφήνες, οι βάτραχοι κι οι ακρίδες.

του Παλαμά, Σατιρικά Γυμνάσματα

Οι κηφήνες, οι βάτραχοι κι οι ακρίδες.
Τρανοί, πολιτικοί, γραμματισμένοι,
στις αφρόντιστες μέσα εφημερίδες,

ένα πλήθος ανίδεοι και στριμμένοι,
καθένας τους ανάξια τ’ όνομά σου
σημάδι μιας τυφλής χτυπιάς το στένει.

Κι εσένα πάντα το περπάτημά σου
προς το καμπαναριό, να τ’ ανεβείς·
κι ανεβαίνεις· τα πλάτια ολόγυρά σου,

στα πόδια σου ένας κόσμος αρνητής.
Του κόσμου, κι αν το θείο δε βρέχεις μάννα,
σημαίνεις –πιο τρανός ζωντανευτής–

μια καινούργια θρησκεία με νέα καμπάνα.