Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Ορέστης

Νυχτοφιλία

τοῦ Ὀρέστη Ἀλεξάκη 

 

 

Ἀγαπημένα χρώματα τῆς γῆς

— μυστηριώδη νεύματα

τοῦ απείρου

@

Πρός τί λοιπόν ἡ θλίψη κι ὁ καϋμός;

Γέμισε πάλι φῶς

ὁ λίγος κῆπος

Ἔρωτα – κηπουρέ τῶν ἐγκοσμίων

@

Προσβλέπω

στην προσήνεια τῶν πουλιῶν

στῶν παιδικῶν πηγῶν

τη μνημοσύνη

@

Χρόνος

καθώς ἡ λάμψη τοῦ φτεροῦ

τόπος

καθώς ἡ πάχνη τῆς πρωΐας

@

Κι ἐσύ καρδιά μου πού

παραληρεῖς

συνεπαρμένη ἀπό βοή

καί μοίρα

@

Τοῦτος ὁ τόπος πάλι

σ’ἐγκαλεῖ

τοῦτος ὁ ἀγέρας

σε κατονομάζει

@

                ἀπογραφή Ι

Ὁμολογεῖστε

κρύβετε νεκρούς

ἀποσιωπᾶτε τους

λησμονημένους

@

Ὀνόματα σπαρμένα στόν καιρό

σά στό γιαλό

γυμνά κελύφη ὀστράκων

@

Ὦ μνήμη

σπίτι που

μέ κατοικεῖ

μητέρα

πού το στῆθος μου θηλάζει

Χρόνε

θαλαμηπόλε τῆς ἀβύσσου

@

Κι΄ἂν τά κρυμμένα μᾶς

φανερωθοῦν

πόσοι θ΄ἀντέξουν τόση

φωταψία;

@

Σώματα πού ἡ σιωπή τ΄ἀποσαρκώνει

βλέμματα

πού ποτέ δεν ἐπιστρέφουν

@

Πατρίδα μου

πατρίδα τῶν νεκρῶν

τῶν κηδειῶν

και τῶν ἐπιταφίων