Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | τελεία

Punctuation Mark

by Marinella Vlachaki

Μαρινέλλα Βλαχάκη

Remember,

there is also a full stop

in exclamation point!

   

Σημείο Στίξης

της Μαρινέλλας Βλαχάκη

Να θυμάσαι,

μέσα στο θαυμαστικό

βρίσκεται και η τελεία!