Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Φαρμακονήσι ΙΙΙ

Φαρμακονήσι ΙΙΙ

της Αγγελικής Ζαντέ

κραυγή:

πικρές κι οι καραμέλες όταν

οι νεκροί σκυλεύονται.

ζητείται άνθρωπος,

ζητείται ελπίς.