Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Tου πελαργού ο πύργος

登 鹳 雀 楼

澄 鹳 雀 楼

王 之涣

白 日 依 山 尽

黄 河 入 海 流

欲 穷 千 里  目

更 上 一  层 楼

 

On the Stork Tower

by Wang Zhihuan

The sun along the mountain bows;

The Yellow River seawards flows.

You will enjoy a grander sight;

By climbing to a greater height.

 

Tου πελαργού ο πύργος

του Γουάν Τζιχουάν, ποιητική απόδοση στα ελληνικά της Αγγελικής Ζαντέ

Ο ήλιος στις κορυφογραμμές μιλά,

ο Κίτρινος ποταμός  τη θάλασσα φιλά.

Νοιώθεις απολαυστικότερα,

όταν αναρριχάσαι ένα βήμα ψηλότερα.