Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Yes

Contra spem spero

by Lesya Ukrainka

Lesia Ukrainka

Away, dark thoughts, you autumn clouds!
A golden spring is here!
Shall it be thus in sorrow and in lamentation
That my youthful years pass away?

No, through all my tears I still shall laugh,
Sing songs despite my troubles;
Have hope despite all odds,
I want to live! Away, you sorrowful thoughts!

On this poor, indigent ground
I shall sow flowers of flowing colors;
I shall sow flowers even amidst the frost,
And water them with my bitter tears.

And from those burning tears will melt
The frozen crust, so hard and strong,
Perhaps the flowers will bloom and
Bring about for me a joyous spring.

Unto a winding, flinty mountain
Shall I bear my weighty stone,
Yet, even bearing such a crushing weight,
Will I sing a joyful song.

Throughout a lasting night of darkness
Ne’er shall I rest my own eyes,
Always searching for the guiding star,
The bright empress of the dark night skies.

I shall not allow my heart to fall sleep,
Though gloom and misery envelop me,
Despite my certain feelings
That death is beating at my breast.

Death will settle heavily on that breast,
The snow covered by a cruel haze,
But fierce shall beat my little heart,
And maybe, with its ferocity, overcome death.

Yes, I will laugh despite my tears,
I’ll sing out songs amidst my misfortunes;
I’ll have hope despite all odds,
I will live! Away, you sorrowful thoughts!

СОNТRА SРЕМ SРЕRО!*

* Без надії сподіваюсь! (Лат.)

Леся Українка

Гетьте, думи, ви хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане
Та кора льодовая, міцна,
Може, квіти зійдуть – і настане
Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем’яную
Буду камінь важкий підіймать
І, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей –
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.

Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть, думи сумні!